บริษัท ดอยช้าง แฟรนไชส์แมเนจเม้นต์ จำกัด


เปิดรับสมัครงานประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และสาขาอื่นๆ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

– ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
– ช่างเทคนิค (ซ่อมเครื่องชงกาแฟ)
– บาริสต้าประจำสาขา

เอกสารประกอบการสมัคร


– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
– เอกสารอื่นๆ

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงาน บริษัท ดอยช้าง แฟรนไชส์ แมเนจเม้นต์ จำกัด
76 ซ.ลาดพร้าววังหิน 52 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน พร้อมกรอกรายละเอียด แล้วส่งกลับมาที่
info@doichaangcoffee.co.th

แบบฟอร์มรับสมัครงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 931 1804 - 05