บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด


บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ผู้ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายกาแฟดอยช้าง กาแฟอราบิก้าชนิดพิเศษคุณภาพสูง (Specialty Coffee) จากแหล่งผลิตเฉพาะบริเวณดอยช้างแหล่งเดียวเท่านั้น (Single Origin)ฐานการผลิตและแหล่งเพาะปลูกหมู่บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวยจ.เชียงราย

กาแฟดอยช้างได้พัฒนากระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี จนได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ว่าเป็นกาแฟชนิดพิเศษคุณภาพสูง (Specialty Coffee) โดยการดำเนินการจากความร่วมมือของพี่น้องชาวดอยช้าง ในการตั้งใจที่จะผลิตกาแฟคุณภาพ และการเอาใจในมาตรฐานทุกๆ ด้าน ทางบริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ได้ลงทุนในระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแบบเต็มรูปแบบ (Post Harvest Processing) ไปจนถึงระบบการคั่วกาแฟและบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบสินค้าให้บริษัทในเครือดำเนินการจัดจำหน่ายต่อไป

พันธกิจ


สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและผู้ปลูกกาแฟ โดยการกำหนดราคาการรับซื้อผลกาแฟสุกในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในด้านความรู้ และการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูก ดิน และสภาพแวดล้อมต่างๆ

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์ด้านกาแฟคุณภาพไปสู่ตลาดต่างๆ

นำผลตอบแทนจากการดำเนินการส่วนหนึ่ง กลับมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพัฒนาพื้นที่ ผ่านมูลนิธิกาแฟดอยช้าง (Doi Chaang Coffee Foundation)

กลุ่มบริษัทในเครือ


Doi Chaang Coffee Original Co.,Ltd.

Thai – Ital Tech & Services Co., Ltd.

Doi Chaang HoldingCorporation Co.,Ltd.

Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.

พันธมิตรร่วมขยายธุรกิจ


Doi Chaang Coffee Company Inc. (Canada)

Doi Chaang Original Korea Co., Ltd.

Elephant Mountain Coffee SdnBhd (Malaysia)

Doi Chaang Coffee Cambodia

 • Doi Chaang Coffee Original Co.,Ltd.


  ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟดอยช้าง จดทะเบียนในปี พ.ศ.2546 มีแนวนโยบายในการพัฒนาธุรกิจกาแฟดอยช้าง จากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ (From Earth to Cup) โดยดำเนินการตั้งแต่สร้างโรงงานแปรรูปผลผลิต , รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ,แปรรูปผลผลิต เปิดร้านกาแฟรวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามช่องทางต่างๆ ที่เป็นไปได้

 • Thai – Ital Tech & Services Co., Ltd.


  ดูแลเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตกาแฟครบวงจร จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์กาแฟจากประเทศอิตาลี เพื่อรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ทั้งในกระบวนการผลิตกาแฟ, อุปกรณ์ร้านกาแฟต่างๆทั้งหมดของบริษัทในเครือและลูกค้ากาแฟดอยช้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับกาแฟดอยช้าง

 • Doi Chaang HoldingCorporation Co.,Ltd.


  ลงทุนในระบบร้านกาแฟกับผู้ประกอบการและลงทุนร่วมกับบริษัทพันธมิตรในและต่างประเทศ จัดตั้ง ขึ้นในปี พ.ศ.2548 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมทุนกับผู้ประกอบการและพันธมิตรเพื่อทำตลาดกาแฟดอยช้างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 • Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.


  ให้บริการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดอยช้าง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อดูแลร้านกาแฟดอยช้างในระบบแฟรนไชส์ และร้านกาแฟพันธมิตรที่ใช้เมล็ดกาแฟดอยช้าง ให้คำแนะนำและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดอยช้างและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเปิดร้านกาแฟ รวมถึงการฝึกอบรมด้านการประกอบการร้านกาแฟ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • Doi Chaang Coffee Company Inc. (แคนาดา)
  (ชื่อเดิม Doi Chaang Coffee (International) Corp.)


  พันธมิตรร่วมขยายธุรกิจ: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรากาแฟดอยช้างในอเมริกาเหนือและอังกฤษ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ร่วมกับนักธุรกิจชาวแคนาดา เพื่อให้มีความคล่องตัวในการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบอเมริกาเหนือและประเทศอังกฤษ

  www.doichaangcoffee.com

 • Doi Chaang Original Korea Co., Ltd.


  มาสเตอร์แฟรนไชส์ :ในประเทศเกาหลีใต้นั้น ร้านกาแฟดอยช้างคาเฟ่ ได้ปักหมุดบนแผนที่ของประเทศเกาหลีใต้ไปกว่า 20 สาขาซึ่งในอนาคตจะมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 40 สาขาในปี 2017 – 2018 ประเทศเกาหลีใต้ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในตลาดกาแฟโลกของกาแฟดอยช้าง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ากาแฟดอยช้างนั้นเป็นที่ชื่นชอบในหมู่คนรักกาแฟเกาหลีมากเพียงใด

  www.doichaangcoffee.co.kr

 • Elephant Mountain Coffee Sdn. Bhd.


  มาสเตอร์แฟรนไชส์ : ตั้งแต่ปี 2013 ร้านดอยช้างคาเฟ่สาขาแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในเมืองหลวงอย่าง กัวลาลัมเปอร์ จากนั้นเมื่อได้รับกระแสตอบรับจากตลาดที่ดีขึ้นประกอบกับความร่วมมืออันยอดเยี่ยมของพาทเนอร์ซึ่งเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ จึงทำให้ร้านดอยช้างคาเฟ่สามารถขยายสาขาได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เมืองปีนังถึงเมืองยะโฮห์บารูห์

  www.doichaangcoffee.com.my

 • Doi Chaang Coffee Cambodia

  มาสเตอร์แฟรนไชส์ :  ร้านดอยช้างคาเฟ่ในประเทศกัมพูชา เป็นร้านที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากคอกาแฟชาวกัมพูชา ปัจจุบัน (ปี 2022) มีจำนวนทั้งหมด 6 สาขา ประกอบกับความร่วมมืออันยอดเยี่ยมของพาทเนอร์อย่าง Doi Chaang Coffee (Cambodia) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ จึงทำให้ร้านดอยช้างคาเฟ่สามารถขยายสาขาได้เพิ่มขึ้น

  https://www.facebook.com/doichaangcambodia