ศูนย์การศึกษากาแฟดอยช้าง


ศูนย์การศึกษากาแฟดอยช้าง แหล่งเรียนรู้กาแฟสำหรับผู้ปลูกกาแฟจากทุกภูมิภาคของโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการด้านกาแฟในประเทศและต่างประเทศ “ศูนย์การศึกษากาแฟดอยช้างเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2550” โดยในทุกๆ ปี ระหว่างช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกาแฟประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะจัดให้มีการอบรมเป็นพิเศษสำหรับผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศได้มาเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การผลิต การคั่ว และการชงกาแฟ