แฟรนไชส์ดอยช้างคาเฟ่


DOI CHAANG Caffè นำเสนอคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยเอกลักษณ์ในเชิง วัฒนธรรมชนเผ่า โดยนำมาในสไตล์แห่งความทันสมัย โมเดิร์น มืออาชีพ และมาตรฐานสากลโดย คงไว้ซึ่งความรู้สึกเสมือนได้อารมณ์ ของ วัฒนธรรมดอยช้าง โทนร้านที่อบอุ่น และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการว่าจะได้รับเครื่องดื่มและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ บรรยากาศผ่อนคลาย การออกแบบร้านจะมีรายละเอียดของวัสดุและดีไซน์ที่ผสมกลมกลืนกับกลุ่มลูกค้าและสถานที่ตั้งของร้านกาแฟ โดย ยังรักษาอารมณ์และความเป็นตัวตนดอยช้างในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์

ทำไมต้องเลือกแฟรนไชส์ดอยช้างคาเฟ่ ?

DOI CHAANG Caffè พร้อมให้การสนับสนุนแฟรนไชส์ซี่ ในการดำเนินงานและบริหาร จัดการธุรกิจร้านกาแฟด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม การฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านของการชงและด้านการบริการ คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานสากล การจัดหาและส่งมอบวัตถุดิบต่างๆ ซึ่งมีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับให้แก่แฟรนไชส์ซี่ พร้อมเครือข่าย ทางการตลาดซึ่งทำให้กาแฟดอยช้างเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อร้านกาแฟใน ระบบแฟรนไชส์

ลักษณะสินค้าและผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องดื่มที่มีจำหน่ายในร้านดอยช้างคาเฟ่นอกเหนือจากกาแฟคุณภาพระดับพรีเมี่ยมแล้ว ยังมีเครื่องดื่มประเภทชา , โกโก้ , นม , น้ำผลไม้ , สมูทตี้ , และอิตาเลี่ยนโซดากลิ่นรสต่างๆ โดยที่เมล็ด กาแฟที่ใช้ในร้านดอยช้างคาเฟ่จะเป็นเมล็ดกาแฟเกรดพรีเมี่ยมจากแหล่ง เพาะปลูกดอยช้างที่เดียวเท่านั้น รวมถึงสินค้าพรีเมี่ยมโดยเน้นการตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ผลประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ


สิทธิในการใช้ชื่อตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าของดอยช้างคาเฟ่ ในทางธุรกิจ

ระบบ POS ที่ช่วยให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหลัก สูตรมาตรฐานของดอยช้างคาเฟ่

ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการ

กิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายเพื่อสร้างการจดจำให้กับ ผู้บริโภค

คู่มือปฏิบัติงานร้านกาแฟ เพื่อให้ร้านดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน

สิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบต่างๆ ในราคาพิเศษ

ทีมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานและให้คำปรึกษาเพื่อให้มีการ บริการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นระยะๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมครอบครัวกาแฟดอยช้าง


ผู้สนใจเปิดธุรกิจระบบแฟรนไชส์ดอยช้างคาเฟ่จะต้องเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง โดยพื้นที่ของร้านจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

Coffee Venue

พื้นที่ร้านในอาคาร จะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 ตร.ม.

Stand Alone

พื้นที่ร้านนอกอาคาร จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. (ยังไม่รวมสวนหย่อม และพื้นที่จอดรถภายนอกร้าน)

ประมาณการลงทุนในประเทศ

หมวดค่าใช้จ่ายแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (แรกเข้า) 300,000
ค่าประกันแบรนด์ (จ่ายคืนเมื่อครบสัญญา) 100,000
หมวดค่าออกแบบ
– ค่าออกแบบร้าน 1,370 / ตรม.
(เริ่มต้น 30-100 ตรม.) 41,100 – 137,000
หมวดอุปกรณ์ภายในร้าน
เครื่องชง ตู้แช่ ตู้โชว์เค้ก เครื่องคิดเงิน 800,000
– อุปกรณ์การขายและสต็อกเริ่มต้น 50,000
– ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000
หมวดค่าก่อสร้าง ตกแต่ง งานระบบ
– Coffee Venue 30-100 ตรม. (เริ่มต้น) 400,000 – 1,500,000
– Stand Alone 60-130 ตรม. (เริ่มต้น) 1,000,000 – 2,000,000
*** ค่าตกแต่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบพื้นที่ การตกแต่ง และวัสดุที่เลือกใช้ *** (ไม่รวมสวนหย่อม)
ประมาณการลงทุนรวม
Coffee Venue 30-100 ตรม. (เริ่มต้น) 1,700,000
Stand Alone 60-130 ตรม. (เริ่มต้น) 2,300,000

หมายเหตุ :

– ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่และราคาวัสดุ
– ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักในการไปดูหน้างานของทีมออกแบบและทีมติดตั้งระบบเครื่องคิดเงิน
– ไม่รวมค่าที่พักฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ในการจัดวางระบบระหว่างเปิดสาขา

ค่าธรรมเนียมและการคิดราคาในประเทศไทย (Thailand)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าแฟรนไชส์: 300,000 บาท (อายุสัญญา 5 ปี , Renovate ร้าน ปีที่3  ) : ค่าแฟรนไชส์เป็นการชำระเงินครั้งเดียวสำหรับการเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ซี การรับชำระเงินนี้จะรับเมื่อแฟรนไชส์ซียอมรับและตกลงในสัญญาและลงนาม ค่า แฟรนไชส์นี้จะครอบคลุมถึงสิทธิในการใช้ชื่อแบรนด์ของ DOI CHAANG Caffè โดยเฉพาะ และครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการวิเคราะห์และอนุมัติสถานที่ การอบอบรมก่อนการเปิดร้าน และการสนับสนุนการบริหารจัดการของแฟรนไชส์ ค่าประกันแบรนด์คือค่ามัดจำการสั่งซื้อวัตถุดิบ 100,000 บาท (จ่ายคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา)

ค่า Royalty Fee คำนวณจากขนาดของร้าน

  • 30 – 50 ตรม. 5,000.- / เดือน
  • 54 – 100 ตรม. 8,000.- / เดือน
  • 101 ตรม. ขึ้นไป 12,000.- / เดือน

อายุสัญญา 5 ปี


เมื่อผู้สนใจเปิดธุรกิจแจ้งความสนใจมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะส่งทีมลงไปประเมิน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่โดยการสำรวจพื้นที่บริเวณ กรุงเทพฯและปริมณฑล จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ กรณีสถานที่ตั้งไม่ใช่บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล จะมีค่าสำรวจ 5,000 บาท + ค่าเดินทาง + ค่าที่พัก

ถ้ามีการตกลงทำสัญญาค่าใช้จ่ายข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ภายหลังพื้นที่ผ่านการประเมินจะมีการนัดเข้าพบเพื่อเซ็นสัญญาและวางแผนก่อนเริ่มธุรกิจ

Download ใบสมัครแฟรนไชส์