เครื่องบดกาแฟ Doge 63 mm.

 • ขนาดเครื่อง : (H x W x D ) 62 cm. x 21 cm. x 38.5 cm
 • ความจุโถบดกาแฟ : 2 kg.
 • น้ำหนัก : 15.5 kg.
 • ขนาดเฟองบด : 63x38x9.5 mm
 • กำลังไฟฟา : 350 W
 • ความเร็วรอบการหมุนของฟนบด : 1,400

Brochure-Download-01

ขนาดเครื่อง

 • (H x W x D ) 62 cm. x 21 cm. x 38.5 cm

ความจุโถบดกาแฟ

 • 2 kg.

น้ำหนัก

 • 15.5 kg.

ขนาดเฟืองบด

 • 63x38x9.5 mm

กำลังไฟฟ้า

 • 350 W

ความเร็วรอบการหมุนของฟันบด

 • 1,400