ประมวลภาพการอบรมความรู้เกี่ยวกับกาแฟ

Doi Chaang Academy of Coffee ภาพบรรยากาศกิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ณ…