Doi Chaang Academy of Coffee

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ณ โรงงานกาแฟดอยช้าง จังหวัดเชียงราย โดยวิทยากรบรรยายหลักของโครงการคือ อ.พัชนี สุวรรณวิศลกิจ

0 Comments1 Minutes