Doichaang Geicha Coffee


พบกับอีกหนึ่งสุดยอดสายพันธุ์กาแฟโลก “เกอิชา”
DOI CHAANG – GEISHA COFFEE จากแหล่งกำเนิด ประเทศเอธิโอเปีย

เปิดรับจองแล้ววันนี้
ด่วน!!! สินค้ามีจำนวนจำกัด 100 แพ็คเท่านั้น (แพ็คละ 100 กรัม) ราคาแพ็คละ 850.-

Now available for pre order
DOI CHAANG – GEISHA COFFEE

อีกหนึ่งผลพวงจากการเดินทางบนเส้นทางกาแฟโลกของคุณวิชา พรหมยงค์ “อะบ๊อ”แห่งกาแฟดอยช้าง ประมาณปี พ.ศ. 2553 ได้รับเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ “เกชา” หรือ“เกอิชา” จากประเทศเอธิโอเปียจำนวน 40-50 เมล็ด จึงได้ทดลองปลูกในพื้นที่ทดลองบนดอยช้างใกล้ๆ โรงงานกาแฟดอยช้างซึ่งมีความสูงประมาณ 1300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นพื้นที่เฉพาะแยกจากแปลงกาแฟอื่นๆ มีไม้คลุมดินที่เป็นไม้ ใหญ่สมบูรณ์ แปลงทดลองนี้อยู่ทางทิศตะวันออกเป็นมุมรับแสงแดดช่วงเช้าที่เหมาะมากดินค่อนข้างชุ่มน้ำ เนื่องจากใกลักับแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในไร่กาแฟ ต้นกาแฟเติบโตงอกงามดีพอสมควรซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่ต้น แต่ต้นกาแฟสายพันธุ์เกอิชาที่ปลูกในพื้นที่ทดลองนั้นก็ออกผลได้เร็วคือประมาณ 3 ปีเศษ เมื่อนำผลผลิต ที่ได้มาลองชิมดูเมื่อ(ช่วงปีแรกที่ออกผลคือช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 2556-2557) ปรากฏรสชาติที่ดี มีกลิ่นและ เอกลักษณ์ที่ชัดเจนของกาแฟเกอิชา แต่ด้วยจำนวนที่น้อยมากจึงไม่ได้นำออกมาจำหน่าย โดยนำเมล็ดที่ได้ ไปขยายพันธุ์ต่อเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ จนในปัจจุบันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของกาแฟเกอิชาได้ใน ปริมาณที่สามารถแบ่งให้บุคคลภายนอกสามารถสัมผัสกับอีกหนึ่งสุดยอดกาแฟ และถือว่าฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2559/2560 เป็นปีแรกแห่งการถือกำเนิด “ดอยช้าง เกอิชา”

โดยดอยช้างเกอิชาชุดแรกนี้ได้รับการทดสอบเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการยอมรับว่าได้มาตรฐานในระดับกาแฟที่ดีมาก