Doi Chaang Craft & Selected Lot (Grand Cru Series)


คือกระบวนการแปรรูปพิเศษ เน้นมาตรฐานสูงสุดในระดับ Grand Cru Quality โดยควบคุมกระบวนการต่างๆ ทั้งสภาวะแวดล้อม ค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำ(PH) ความชื้นสัมพัทธ์(RH) อุณหภูมิในการตาก ปริมาณแสงเหนือม่วง (Ultraviolet) โดยการตากกาแฟคุณภาพสูงจะมีทั้งตากในโดมควบคุมอุณหภูมิ ( Temperature control drying dome) และไล่ความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ DHTC (Dehumidification and Temperature Control Room) ซึ่งการจัดการและควบคุมองค์ประกอบต่างๆ อย่างละเอียดและสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตกาแฟพิเศษในระดับสากล ส่งผลให้กาแฟมีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอและระดับคุณภาพจากการชิมที่สูงในระดับที่อาจเทียบเคียงกับคุณภาพไวน์กรองครูส์

สั่งจองสินค้า

คัดสรรผลกาแฟที่สมบูรณ์ที่สุด ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมกับชนิดของกาแฟเชอร์รี่ สภาพแวดล้อมและอากาศ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Washed , Honey หรือ Natural Dry Process


กระบวนการแปรรูป Doi Chaang Craft & Selected Lot (Grand Cru Series)


 • Washed Process : นำผลกาแฟมาแช่น้ำในบ่อเชอร์รี่เป็นระยะเวลาประมาณ 12 – 24 ชม. ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสีกาแฟเชอร์รี่ หลังจากนั้นกาแฟเชอร์รี่ก็จะมีการหมักแห้ง ประมาณ 12 – 24 ชม. ต่อด้วยการหมักเปียกหรือ wet fermentation อีกประมาณ 12-24 ชม. จากนั้นทำการแช่น้ำจนเมือกยุ่ยและหลุดลอก จึงทำการล้างกาแฟกะลา ก่อนนำไปสู่กระบวนการตากแห้งในโดมควบคุมอุณหภูมิ และห้องไล่ความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ
 • Honey Process : Honey Process หรือ Pulped Natural คัดผลกาแฟเชอร์รี่ที่สมบูรณ์สุกพอดี นำมากะเทาะเปลือกโดยยังคงเก็บเมือกกาแฟใว้ก่อนนำไปสู่กระบวนการตากแห้งในโดมควบคุมอุณหภูมิ และห้องไล่ความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ
 • Natural Process : Natural process  หรือ Dry process คือการนำผลกาแฟสุกที่สมบูรณ์และคัดแล้วนำไปตากแห้งในโดมควบคุมอุณหภูมิ และห้องไล่ความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ
 • Wine Barrel Aged Coffee : กาแฟล็อทพิเศษหนึ่งใน Grand Cru Quality Series ซึ่งเกิดจากการโปรเซสกาแฟในรูปแบบ Washed  ที่ควบคุมและทำขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยการคัดกาแฟสารคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม และนำไปบ่มในถังไม้โอ๊คซึ่งผ่านการบ่มไวน์มาก่อน โดยเลือกใช้ถังไม้โอ๊คซึ่งเคยใช้บ่มไวน์หวานคุณภาพดีทำให้กลิ่นของไวน์ที่ยังคงมีอยู่ในถังไม้โอ๊คได้ถูกซึมซับเข้าสู่สารกาแฟ
สั่งจองสินค้า

การตากกาแฟ (Drying Process)

การตากในโดมควบคุมอุณหภูมิ - (Temperature control drying dome)


การตากในโดมควบคุมอุณหภูมิ – ( Temperature control drying dome)

โดมตากระบบปิดจะมีการควบคุมในโดมตากโดยใช้ระบบระบายอากาศเข้าและออกผสานกับระบบเครื่องทำความร้อนหรือ heater และเซ็นเซอร์ควบคุมระบบต่างๆ เพื่อช่วยให้โดมตากทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทำให้อุณหภูมิภายในโดมตากไม่ว่าจะเป็นกลางวันที่ร้อนหรือกลางคืนที่อุณหภูมิภายนอกอาจจะต่ำมากๆ ในบางคืนอาจลงมาถึง 3-4°C แต่อุณภูมิในโดมตากจะคงที่ตลอดเวลาและสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ ส่งผลให้คุณภาพเมล็ดกาแฟสม่ำเสมอ ไม่เกิดความชื้นตีกลับซึ่งมักเป็นปัญหาหลักที่เกิดกับการตากกาแฟบนดอยต่างๆ ทั่วไป การตากในโดมตากควบคุมอุณหภูมิจะช่วยให้คุณค่าทางสารเคมีที่สำคัญและโครงสร้างเมล็ดกาแฟจะไม่ถูกทำลายจากอุณหภูมิตากที่อาจสูงเกินไปด้วย

การตากกาแฟ  (Drying Process)

การตากในห้องไล่ความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ – DeHumidifier and Temperature Control Drying Room (DHTC)


การตากในห้องไล่ความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ – DeHumidifier and Temperature Control Drying Room (DHTC)

คือการทำให้แห้งด้วยการไล่ความชื้นจากเมล็ดกาแฟและควบคุมอุณหภูมิ (DeHumidifier and Temperature Control Drying Process) ห้องตากจะเป็นห้องปิด มีการติดตั้งอุปกรณ์หรือเซนเซอร์เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้อง เช่น ระบบเครื่องดูดความชื้น เพื่อควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ RH% ระบบพัดลมคุมการหมุนเวียนของอากาศให้มีความแรงและความเร็วลมหรือ wind speed ที่เหมาะสมสม่ำเสมอกระจายทั่วห้อง ระบบความเข้มของแสงที่จำเป็น รวมทั้งระบบเครื่องทำความร้อนหรือ heater เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้ได้ตามที่ต้องการและเพื่อเป็นการป้องกันความชื้นตีกลับ DHTC ถือว่าเป็นการตากที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพและองค์ประกอบหรือสารเคมีในเมล็ดกาแฟเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

Wine Barrel Aged Coffee  (Washed Process)

การนำเมล็ดกาแฟสารคุณภาพพรีเมี่ยมที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบ Washed Process มาบ่มในถังไม้โอ๊คที่ผ่านการบ่มไวน์มาแล้ว โดยบ่มในห้องควบคุมความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ DHTC (Dehumidification & Temperature Control)


Wine Barrel Aged Coffee เป็นกาแฟล็อทพิเศษหนึ่งใน Grand Cru Quality Series โปรเซสในรูปแบบ Washed  ที่ควบคุมและทำขึ้นเป็นการเฉพาะ เป็นกาแฟที่ผ่านการบ่มในรูปแบบของกาแฟกะลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน จึงสีคัดเอาเฉพาะสารคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม และนำไปบ่มในถังไม้โอ๊คซึ่งผ่านการบ่มไวน์มาก่อน โดยเลือกใช้ถังไม้โอ๊คซึ่งเคยใช้บ่มไวน์หวานคุณภาพดีและมีชื่อเสียงจากผู้ผลิตไวน์ไทย GranMonte และจากวิธีการบ่มนี้ทำให้กลิ่นของไวน์ที่ยังคงมีอยู่ในถังไม้โอ๊คได้ถูกซึมซับเข้าสู่สารกาแฟ รวมทั้งระหว่างระยะเวลาในการบ่มได้ช่วยสร้างสมดุลของรสชาติในเมล็ดกาแฟดอยช้างอีกด้วยทำให้กาแฟมีความหอมมากขึ้นอย่างชัดเจน และเมื่อชงออกมาก็จะได้กาแฟที่มีกลิ่นคล้ายบรั่นดีบางๆ หรือไวน์อ่อนๆ บอดี้ที่พอเหมาะ ให้รสสัมผัสของซินนามอน เบอร์รี่ ช็อกโกแล็ต รวมทั้งชาสมุนไพร อีกทั้งยังมีความลงตัวของรสหวานที่กลมกล่อมและรสเปรี้ยวที่สดชื่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การดื่มกาแฟที่น่าลิ้มลอง

กาแฟ Barrel Aged ส่วนใหญ่จากหลายๆ ประเทศจะใช้ถังจากเหล้ารัมหรือวิสกี้ซึ่งกาแฟก็จะให้กลิ่นเหล้าหรือแอลกอฮอล์โดดเด่น แต่กาแฟดอยช้างจะเน้นความคงอยู่ของบุคลิกกาแฟ อีกทั้งยังเน้นความสะอาดปราศจากการเกิดเชื้อใดๆ และปลอดภัยในการบริโภคเราจึงได้ทำการบ่มภายในห้องควบคุมความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ DHTC (Dehumidification & Temperature Control)

เนื่องจาก Doi Chaang Craft & Selected Lot(Grand Cru Quality)


เป็นสินค้าที่ผลิตในปริมาณจำกัด เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุดหากคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อกรุณาแจ้งความความประสงค์โดยการกรอกข้อมูลเพื่อสั่งซื้อ (Pre-Order) เมื่อมีสินค้าพร้อมส่งทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังคุณลูกค้าทันที

 • Product (กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ)

  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคา : 500 บาท

  ระดับการคั่ว :  Medium-Light
  น้ำหนักสุทธิ : 200 กรัม
 • ราคา : 430 บาท

  ระดับการคั่ว : Medium-Light
  น้ำหนักสุทธิ : 200 กรัม
 • ราคา : 250 บาท

  น้ำหนักสุทธิ 500 กรัม
   
 • ราคา : 300 บาท

  ระดับการคั่ว :  Medium Roast
  น้ำหนักสุทธิ : 200 กรัม
 • ราคา 275 บาท

  น้ำหนักสุทธิ 500 กรัม
   
 • ราคา : 330 บาท

  ระดับการคั่ว :  Medium Roast
  น้ำหนักสุทธิ : 200 กรัม
 • ราคา 325 บาท

  น้ำหนักสุทธิ 500 กรัม
   
 • ราคา : 390 บาท

  ระดับการคั่ว :  Medium Roast
  น้ำหนักสุทธิ : 200 กรัม