Doi Chaang Academy of Coffee

เปิดให้ผู้ที่สนใจในเรื่องราวของกาแฟแบบเจาะลึกจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกาแฟ From Earth to Cup ณ โรงงานกาแฟดอยช้าง จังหวัดเชียงราย  ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นปีที่ 13 ที่กาแฟดอยช้างได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยวิทยากรบรรยายหลักของโครงการคือ อ.พัชนี สุวรรณวิศลกิจ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทำความรู้จักกาแฟอย่างเจาะลึก เริ่มตั้งแต่ สายพันธุ์กาแฟ การจัดการเมล็ดกาแฟก่อนและหลังเก็บเกี่ยวผลสดกาแฟเชอรี่ รูปแบบและกระบวนการแปรรูปกาแฟอราบิก้า ตั้งแต่ผลสดจนกระทั่งเป็นกาแฟคั่ว กรรมวิธีการชงกาแฟต่างๆ พร้อมลงมือปฏิบัติ กิจกรรมชิมกาแฟ (Cupping test workshop)
ระยะเวลาการเข้าอบรม 3 วัน 2 คืน

2 คืน 3 วัน ค่าใช้จ่าย 8,000.-/ท่าน

จำกัดไม่เกิน 25 ท่าน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
โทร. 02 931 1804 , 098 270 5619

หมายเหตุ : ที่พักที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าอบรมห้องละ 2 ท่าน

  • ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมแต่ละรุ่น และรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก > กำหนดการอบรม

การจอง และการชำระเงิน

การชำระค่าอบรมทุกรุ่น ผู้เข้าอบรมต้องชำระเงินจำนวน 8,000 บาท โดยให้โอนเงินเข้าบัญชี

บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี 537 300 7243

สามารถแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ที่ต้องการเข้าอบรม และวันที่อบรมมาที่

โทร. 02 -539- 6240 , แฟ็กซ์ 02-539- 6246 , 098-270-5619 หรือ info@doichaangcoffee.co.th

***หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าที่พักที่ศูนย์อบรมความรู้เกี่ยวกับกาแฟดอยช้าง 2 คืน ค่าอาหารเครื่องดื่มและของว่าง , ค่ารถรับส่งผู้อบรม , ค่าดำเนินงานจัดโครงการ

(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าเดินทางไปจังหวัดเชียงราย)