Thailand Coffee Tea & Drinks 2017

พบกับแฟรนไชส์กาแฟดอยช้างได้ที่งาน Thailand Coffee Tea & Drinks 2017 สุดยอดงานแสดงกาแฟ

0 Comments1 Minute

Doi Chaang Academy of Coffee

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ณ โรงงานกาแฟดอยช้าง จังหวัดเชียงราย โดยวิทยากรบรรยายหลักของโครงการคือ อ.พัชนี สุวรรณวิศลกิจ

0 Comments1 Minute